Seizoen 2021 / 2022

Voordat u zich voor evenementen kunt aanmelden, moet u zich éénmalig registreren.

Bent u al geregistreerd? Dan kunt u hier inloggen.

Seizoen 2021 - 2022

Voor u ligt het nieuwe programma van Bespreek het Samen. Het programma wordt u aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het is voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte. Een prachtig, veelzijdig en ruim aanbod van 70 diverse evenementen. U kunt zich met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Wij bieden dit programma uiteraard met inachtneming van uw en onze veiligheid. Per activiteit zal op basis van de dan geldende COVID-19 maatregelen en in overleg met de locatie gekeken worden in welk vorm het evenement kan plaatsvinden. Concreet betekent dat dat we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar wanneer mensen op 1.5 meter afstand van andere mensen willen deelnemen aan een activiteit. De basis is er, gastsprekers hebben enthousiast toegezegd, wij hebben er zin in en we hopen u ook. Laten we ook hopen dat er, hoe dan ook, inspirerende ontmoetingen mogelijk zullen zijn! Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.

Jezus: een Joods-Christelijk gesprek

Het begrippenpaar joods-christelijk wordt vaak misbruikt, maar hier dekt het de lading:

rabbijn Walter Homoelka (Potsdam) en prof. Magnus Striet (Freiburg i.Br.) voeren een erudiet en betrokken gesprek over Jezus: ‘Christologie auf dem Prüfstand, Jesus der Jude – Christus der Erlöser’, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2019). Is hij Jezus de Jood, of veeleer Christus de Verlosser? Is er een christologie denkbaar die de Joden in hun waarde laat ‘als Gods eerste liefde? Joodse én Christelijke vragen en (voorlopige?) antwoorden.. 

 

Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Wanneer : woensdag 6 en woensdag 13 oktober 2021
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : woensdag 6 en woensdag 13 oktober 2021
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk

Geloof laat een muur vallen

We hadden met alles rekening gehouden, behalve met kaarsen en kerkdiensten, aldus een hoge Stasi-officier na de val van de Berlijnse Muur in 1989. Laat u meenemen in de intrigerende zachte kracht van een kerkelijke gemeente in de Wende.

In het totalitaire, atheïstische DDR-regime groeide de Oost-Duitse lutherse predikant Christian Führer (1943-2014) uit tot een van de bekendste leiders van de tegenbeweging. Zijn Nikolaikerk in Leipzig werd het scharnierpunt naar de geweldloze -Wende-. Zijn memoires geven inzicht in deze cruciale periode en schetsen een fascinerend beeld van het leven van een domineesgezin in de voormalige DDR, tijdens de Wende en het latere verenigde Duitsland. Vanuit zijn geloof houdt Führer zijn toehoorders voor dat wonderen mogelijk zijn, en roept op tot geweldloos verzet. Met vriendelijke vastberadenheid blijft hij de boodschap van respect en naastenliefde uitdragen, ook naar de Stasi die altijd bij zijn kerkdiensten aanwezig is. Bij de wekelijkse vredesvespers in zijn Leipzigse Nikolaikerk sluiten steeds meer mensen zich aan. Uiteindelijk mondt dit uit in de massademonstraties die de opmaat vormen voor de val van de Muur. Geloof laat een Muur vallen is een uniek document waarin een van de grootste politieke omwentelingen van de vorige eeuw een persoonlijk gezicht krijgt. Pieter Oussoren (1943), bekend van de Naardense Bijbel, verzorgde de vertaling. Hij kende Christian Führer persoonlijk en bezocht vaak de Nikolaikerk. Eerder vertaalde hij de roman Nikolaikirche (Het wonder van Leipzig) van Erich Loest.  https://www.rd.nl/kerk-religie/beatrice-de-graaf-wonder-van-leipzig-in-ddr-verdient-ereplaats-in-geschiedenis-1.1435909 
Uitvoering : Ds.Pieter Oussoren en dr. Theo van Willigenburg
Wanneer : 11 oktober 2021
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Ds.Pieter Oussoren en dr. Theo van Willigenburg
Leiding : Ds.Pieter Oussoren en dr. Theo van Willigenburg
Datum(s) : 11 oktober 2021
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede
Contactpersoon : Arau Vermeer
Website : https://kantacademy.nl/254-2/

De preken van H.K. Miskotte

Op 1 februari 1953 vond de watersnoodramp plaats, die vooral Zeeland, Noord Brabant en Zuid Holland trof. Een ontstellend gebeuren zo vlak na de oorlog. Op 8 februari 1953 preekte dr. K.H. Miskotte in de Westerkerk te Amsterdam.

Natuurlijk heeft hij het op deze zondag over de watersnoodramp, en wel n.a.v. Psalm 89: 9-12: God die heerst over de opgeblazenheid der zee. We willen de preek samen lezen en bespreken.  

Uitvoering : ds. W Klouwen
Wanneer : Woensdag 27 oktober 2021
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. W Klouwen
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : Woensdag 27 oktober 2021
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Zijzaal Taborkerk

Meditatieve wandeling

We lopen het eerste deel van deze wandeling samen zonder te spreken. Zo kunnen we alle aandacht richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen of in onszelf. Enkele teksten worden voorgelezen en er is er een meditatief moment. Zo kan het stil worden in ons zelf, een verrijkende ervaring.

De wandeling wordt vervolgd in stilte óf in gesprek met een andere deelnemer. Er is een gezamenlijke afsluiting.

We lopen ongeveer anderhalf uur, grotendeels over onverharde paden.

Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om nog even na te praten .

Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Wanneer : Zondag 31 oktober 2021
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Datum(s) : Zondag 31 oktober 2021
Aanvangstijd : 14.00 uur, verzamelen tussen 13.45 en 14.00 uur
Plaats : Parkeerplaats bij Natuurcentrum, Groot Ginkelseweg 2a
Contactpersoon : Jetty van den Berg (telefoon 0318 635045)

Geloofsbelijdenis van Athanasius

Vorig jaar bespraken we hoe de christelijke theoloog Mirsoslav Volf het gesprek met de Islam voert aan de hand van de oudkerkelijke Geloofsbelijdenis, die op naam van de kerkvader Athanasius staat (opgenomen in de belijdenisgeschriften van de PKN).

Daarbij kwam het verzoek op, eens nader naar die tekst te kijken. Dat zullen op deze twee avonden doen. De eerste avond begint met enige informatie over de woelige tijd (die van de volksverhuizingen) waarin deze tekst een functie vervulde (art. 1-2). Maar vooral kijken we naar het eerste deel, dat leesregels en leerregels opstelt over het verstaan van het nieuwtestamentisch getuigenis van Vader, Zoon en Geest, waarmee de belijdenis bepaalde uitkomsten formuleert van debatten uit de 4e eeuw (art. 3-28). De tweede avond vervolgen me met het tweede deel, een formulering van de uitkomsten van de debatten uit de 5e eeuw over het spreken over Jezus Christus als ‘waarlijk God en waarlijk mens’ (art. 29-42).  Achterhaalde dogma’s? Misschien. Het aardige van goed geformuleerde regels is, dat je altijd kunt vragen: als we het zo niet willen, hoe dan wel?

 

Uitvoering : Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer
Wanneer : Woensdag 3 en 10 november 2021
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : Woensdag 3 en 10 november 2021
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk
Volgeboekt

Verhalen van het begin en Marc Chagall

Het boek Genesis vertelt de verhalen van de wording - den beginne - Het zijn symboolverhalen die ons laten verwonderen bij de kosmos, licht - donker, oerzeeën en vruchtbaar land, planten- en dierenwereld en de mens. De verhalen werpen de vraag op: waartoe zijn wij op aarde?

Het boek Genesis vertelt de verhalen van de wording, den beginne… Het zijn symboolverhalen die ons laten verwonderen bij de kosmos, licht en donker, oerzeeën en vruchtbaar land, vruchtbomen, planten- en dierenwereld en ook nog de mens. De verhalen werpen de vraag op: waartoe zijn wij op aarde? De verhalen van Genesis 1– 4, dromen hoe het allemaal bedoeld kan zijn, maar vertellen ook van de mens op zoek is naar eigen verantwoordelijkheid en strijd  om de macht en de moord van een onschuldige… In die oerverhalen staat ook het verhaal van de grote vloed, de allesverwoestende kracht van het water, en de boog aan de hemel, de verbinding van hemel en aarde, de samenhang van het al. Het gaat over goed en kwaad, de onmetelijke kracht van de natuur, de mens als kans en gevaar voor het geheel.

Marc Chagall heeft geïnspireerd door deze verhalen beeldende doeken gemaakt, gouaches, litho’s en van de schepping indrukwekkende glas-in-loodramen. Kijkend en mediterend bij de kunstwerken willen we de bijbelse verbeelding van de oerverhalen tot leven wekken. Misschien worden er meer vragen opgeroepen dan antwoorden gegeven, gaan we anders, meer beschouwend, verwonderend  én kritisch kijken naar ons geloven en leven op aarde…

Drie avonden:

  1. de verbeelding van den beginne  (Gen. 1 en 2)
  2. de mens tussen schuld en onschuld (Gen. 3 en 4)
  3. van zondvloed tot regenboog (Gen. 6 tot 9)
Uitvoering : pastor Ben Piepers
Wanneer : dinsdag 9 november 2021, 23 november 2021 en 7 december
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : pastor Ben Piepers
Datum(s) : dinsdag 9 november 2021, 23 november 2021 en 7 december
Aanvangstijd : 19.45 uur, deur geopend vanaf 19.30 uur - duurt tot ong. 22.00 uur
Plaats : De Franciscuszaal in het Parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112, (ingang schuine deur tussen kerk en parochiecentrum)
Kosten : gratis toegang en kopje koffie of thee
Contactpersoon : Toos Ettema
Volgeboekt

Mag het ietsje meer zijn?

Wat vieren wij aan de Tafel van de Heer? In de kerkelijke traditie is het avondmaal versmald tot het gedenken van het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Maar er is zoveel meer over te zeggen! En in dat ...meer... komt de hele wereld in zicht: Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn.

Het Avondmaal kent in onze kerk een rijke traditie. Van zittend aan tafels tot lopend of staande in een kring. Met de vorm veranderde ook de betekenis en zelfs de naam: Maaltijd van de Heer. Wat vieren wij nu eigenlijk aan de Tafel van de Heer? Ik wil op deze avond graag de rijkdom van dit sacrament met u delen. Want er is zoveel over te zeggen! In de kerkelijke traditie is de betekenis vaak versmald tot het gedenken van het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Maar er is zoveel meer! En in dat diaconale ‘meer’ komt de hele wereld in zicht: 'Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn’.

Uitvoering : Ds. Agnès Gilles
Wanneer : Donderdag 11 november 2021
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Ds. Agnès Gilles
Datum(s) : Donderdag 11 november 2021
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Denkt u aan uw coronapas!

De Nieuwe Bijbelvertaling Herzien

In de aanloop naar de NBV is er uitvoerig gediscussieerd over de principes, de keuzes én de kwaliteiten van de vertaling, een discussie die nooit verstomd is.

Al snel werd duidelijk dat het NBG opmerkingen en kritiek van gebruikers en (ver)taalwetenschappers serieus wilde nemen: op termijn zou er een revisie komen. Op 21 oktober staat daarvan de publicatie gepland. Wat is er gedaan met de duizenden opmerkingen van vaklui en ‘gewone’ gebruikers die bij het NBG binnenkwamen? Is de vertaling nu hier en daar veranderd/verbeterd, of zijn er diepgaand andere keuzes gemaakt? Een rondgang langs de meest ingrijpende wijzigingen. 

 

Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Wanneer : Woensdag 17 november en woensdag 24 november
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : Woensdag 17 november en woensdag 24 november
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk
Geannuleerd

In gesprek met elkaar - moslims en christenen

Een aantal keren is een kleine vaste groep moslims en christenen bij elkaar geweest. Met elkaar is gesproken over alledaagse en meer verheven zaken, en hoe ons geloof daarin een rol speelt. Deze gesprekken krijgen een vervolg in het samen lezen van een tekst die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomt - zij het in een enigszins andere vorm.

In het najaar lezen we (een deel van) het verhaal over Jezus/Isa; in het voorjaar (een deel van) het verhaal over Maria/Mirjam. 

We volgen daarin de werkwijze van een performatieve dialoog.

We vragen van de deelnemers een open houding, oprechte nieuwsgierigheid, en bovenal het vermogen te luisteren en de moed je te laten raken door het verhaal van de ander.

Uitvoering : Ina ter Avest
Wanneer : Donderdag 18 november 2021
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest
Datum(s) : Donderdag 18 november 2021
Aanvangstijd : 19:30 uur
Plaats : volgt
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.zingesprek.nl
Geannuleerd

De maakbare dood. Voltooid leven in perspectief

Is mijn leven voltooid? We bekijken deze vraag door verschillende brillen: de geschiedenis, mensen die aangeven dat hun leven voltooid is, ethische overwegingen, de pastorale omgang. Maarten Verkerk was lid van de adviescommissie-Schnabel over -Voltooid leven-.

Is mijn leven voltooid? Steeds meer mensen stellen zichzelf deze vraag. In mijn lezing wil ik deze vraag – die heel persoonlijk kan worden – vanuit verschillende perspectieven bespreken. Ik begin met een duik in de geschiedenis. Daarmee wil ik aannemelijk maken waarom de vraag naar -voltooid leven- juist in deze tijd naar voren komt. Daarna wil ik enkele verhalen vertellen van mensen die aangeven dat hun leven voltooid is. Deze verhalen geven een goed inzicht in de verschillende motieven die een rol spelen in de overwegingen van burgers. Van daaruit zetten we een stap naar de ethiek. Verschillende ethische overwegingen zullen we met elkaar bespreken. Ook wil ik laten zien hoe die overwegingen geleid hebben tot een politiek advies aan de regering. Ik sluit de lezing af met een uitnodiging aan de kerken om op pastorale wijze met deze problematiek om te gaan. Op de vraag -Is mijn leven voltooid?- wil ik enkele bijbelse lichtstralen laten vallen.

Prof. dr. Maarten J. Verkerk was bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie in Maastricht en Eindhoven. Daarbij was gezondheidszorg een van zijn aandachtsgebieden als filosoof en ethicus. Hij was tevens lid van de adviescommissie-Schnabel over -Voltooid leven-.

Uitvoering : Maarten Verkerk
Wanneer : 2 december 2021
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Maarten Verkerk
Leiding : Maarten Verkerk
Datum(s) : 2 december 2021
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede
Contactpersoon : Arau Vermeer
Website : www.maartenverkerk.com
Volgeboekt
Geannuleerd

Het kerstverhaal en de verbeelding ervan in West- en Oost Europa.

Geen verhaal is zo vaak verteld als het Kerstverhaal. Want het verhaal over een kindje, geboren in de kou, verzorgd in een kribbe, dat spreekt iedereen aan. Hoe is het kerstgebeuren eigenlijk in onze geschiedenis gegroeid……?

Omschrijving:  ‘Het kerstverhaal en de verbeelding ervan in West- en Oost Europa.

 

Geen verhaal is zo vaak verteld als het Kerstverhaal. Want het verhaal over een kindje, geboren in de kou, verzorgd in een kribbe, dat spreekt iedereen aan. Hoe is het kerstgebeuren eigenlijk in onze geschiedenis gegroeid……?nbsp;

Op dinsdagmiddag 7 december neemt Marijke ons mee.                                              Hoe is het kerstgebeuren eigenlijk in onze geschiedenis gegroeid en hoe                   kijken we nu. Warmte, licht, gezelligheid, versiering, eten, overal hunkering naar elkaar, gezelschap. Waar komt het vandaan? waarom zo belangrijk?nbsp;

Aan de hand van vroegchristelijke afbeeldingen en iconen kijken en zoeken                  naar de betekenis.

 

Over Marijke zelf:

Marijke volgde na haar lerarenopleiding de studie Levensbeschouwing- Kunst- Cultuur, destijds gegeven ,naast theologie, aan de Hogeschool Holland. 

Daarbij viel haar het oosters- orthodoxe geloof op. Zij schrijft: “Het mysterie, karakter, de stijlvolle verbeelding, het aspect van de beeldtaal van iconen, sprak mij bijzonder aan.”

Marijke heeft verschillende icoon- schilderscholen bezocht in binnen- en buitenland.  En geeft icoon-schildercursussen in haar eigen atelier in Renkum.

 
Uitvoering : mw. Marijke van Silfhout-Alkema
Wanneer : dinsdag 7 december 2021 - 14.00
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : mw. Marijke van Silfhout-Alkema
Datum(s) : dinsdag 7 december 2021 - 14.00
Aanvangstijd : aanvang 14.00 uur (deur open v.a. 13.45 uur) tot ongeveer 16.00 uur
Plaats : De Franciscuszaal in het Parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112,(ingang schuine deur tussen kerk en parochiecentrum)
Kosten : toegang gratis (graag wel aanmelden)
Contactpersoon : Toos Ettema
Extra info 1 : Voor een kopje thee of koffie wordt gezorgd.
Geannuleerd

Festival of Lessons and Carols

Festival of Lessons and Carols is een dienst die traditioneel rond Kerst plaatsvindt. Het Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer zingt carols, ook samen met ons. Een warm vuur verlicht de donkere avond.

Festival of Lessons and Carols is een dienst die traditioneel rond Kerst plaatsvindt, met name in Engeland. In een dergelijke viering wordt het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus verteld aan de hand van negen korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het zingen van carols, hymnen en koormuziek. Deze dienst is met medewerking van het Wagenings Torenkamerkoor olv Elly Meijer.

Het thema is: De lijn van de lezingen en de gedichten is afgestemd op advent: vanuit de beloften in het Oude Testament naar de vervulling in het Nieuwe Testament.

De muziek van het koor is zeer afwisselend - zoals u van het Torenkamerkoor mag verwachten. Enerzijds zijn er mooie bewerkingen van klassieke Engelse kerstliederen. Anderzijds zijn er ook sfeervolle stukken van bijvoorbeeld de componist Jenkins, Forrest of Pärt. Het thema wordt treffend verklankt en kunt u vinden in het lied ........

Van harte welkom!

Uitvoering : Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer
Wanneer : Zondag 12 december 2021
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer
Leiding : ds. Agnes Gilles
Datum(s) : Zondag 12 december 2021
Aanvangstijd : 19:30 uur
Plaats : Noorderkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : Collecte bij de uitgang
Website : https://ede.protestantsekerk.net/
Geannuleerd

Geloof als mogelijkheid volgens Charles Taylor

In 2007 publiceerde de Canadese filosoof Charles Taylor het boek Een seculiere tijd, een werk dat in de Nederlandse vertaling meer dan 1100 bladzijdes heeft.

Het is geen boek over de inhoud van geloof maar over de plaats van geloof in de samenleving. In de Westerse samenleving is geloof een mogelijkheid geworden in plaats van een vanzelfsprekendheid. Zelfs gelovigen vinden hun geloof bijzonder. Daardoor is geloven moeilijk geworden. In de inleidingen en het gesprek gaat het over de vraag hoe dat komt. Wat ervaren deelnemers zelf als moeilijkheid in hun geloven? Taylor meent dat mensen een onuitroeibare neiging hebben om op zoek te gaan naar iets wat het leven te boven gaat. Dat ontkennen werkt verstikkend voor het leven. Kunnen we hem hierin volgen?

Uitvoering : dr. Peter Blokhuis
Wanneer : 5 en 12 januari
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Peter Blokhuis
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : 5 en 12 januari
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk
Volgeboekt
Geannuleerd

Het gebruik van essentiële oliën

Het gebruik van essentiële oliën neemt toe in populariteit. In de christelijke gemeenschap zijn de meningen over het gebruik van oliën verdeeld. Een deel vind het occult. Niet verenigbaar met het geloof in God. Hoe wordt er in de Bijbel gesproken over oliën?

Worden oliën gebruikt in de Bijbel? Wij als gezin kozen wel voor het gebruik van oliën. Via een bedrijf met christelijke grondslag.    Niet om oliën te verheerlijken, maar om voor ons lichaam te zorgen. Ter ondersteuning, naast de geneeskunde die we ook tot onze beschikking hebben. Ik neem je graag mee in mijn verhaal. Waarom wij oliën zijn gaan gebruiken, waarom wij denken en vinden dat dit naast ons geloof kan én wat er in de Bijbel geschreven staat over het gebruik van oliën. En ik hoop aan het einde van de avond samen met jullie de conclusie te kunnen trekken dat het gebruik van oliën juist heel goed past bij ons geloof in God en Zijn schepping.

Uitvoering : Minke van der Eijk
Wanneer : maandag 10 januari 2022
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Minke van der Eijk
Leiding : Minke van der Eijk
Datum(s) : maandag 10 januari 2022
Aanvangstijd : 19:30 uur
Plaats : Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
Kosten : geen
Contactpersoon : Johan Walsweer

Passie concert

Ook dit jaar hebben we weer een passie project, we voeren dit jaar het Requiem for the Living van Dan Forrest uit

Requiem for the Living is een koorcompositie in vijf delen van Dan Forrest, voltooid in 2013. Het is een uitgebreide zetting van het Requiem, geschreven voor jongenssopraan, sopraan, koor en orkest. De Latijnse tekst die Forrest gebruikte, combineert delen uit het Requiem met bijbelteksten uit Prediker en het boek Job.
Uitvoering : Myra van der Jagt
Wanneer : iedere dinsdag vanaf 11 januari 2022
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Myra van der Jagt
Datum(s) : iedere dinsdag vanaf 11 januari 2022
Aanvangstijd : 19.30 uur
Plaats : Beatrixkerk
Kosten : €20,00 + de kosten van een piano uittreksel
Uitvoeringsdatum 1 : Zaterdag 2 April 2022 in de Beatrixkerk
Repetitiedatum(s) : iedere dinsdag vanaf 11 januari 2022
Contactpersoon : Arjen Threels
Extra info 1 : generale moet nog worden gepland.
Extra info 2 : de concert zijn op zaterdag 2 April 2022 om 17.00 en 19.30 uur
Geannuleerd

Jonge ouders en geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding - een weg samen met je kind - is heus niet alleen een ingewikkeld traject, het is vooral ook erg mooi. Hoe doe je dat samen? Zinvol om daar ook met andere ouders over te sparren. Met natuurlijk ook tips, de ..do..s en don..t..s..

Misschien wel dat iedere generatie dat weer op een eigen manier doet? Maar dat dus ook iedere generatie naar eigen passende manieren zoekt. Of kun je toch nog putten uit de ervaring van hoe jouw eigen ouders dat destijds met jou deden?. En hoe doe je dat samen? Zinvol om daar ook met andere ouders eens over te sparren. Dat willen we daarom vooral doen. Met natuurlijk ook wat tips, de ..do..s en don..t..s.. volgens mensen die vaak met deze onderwerpen bezig zijn. Laten we samen in ieder geval een lijst maken met tips en aanmoedigingen om elkaar mee te geven. Want geloofsopvoeding is heus niet alleen een ingewikkeld traject, het is vooral ook erg mooi - een weg samen met je kind, waarin ook heel veel waardevols te beleven en te ontvangen valt...! 

Uitvoering : Ds. Theo Pieter de Jong
Wanneer : Woensdag 12 januari 2022
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Ds. Theo Pieter de Jong
Leiding : Theo Pieter de Jong
Datum(s) : Woensdag 12 januari 2022
Aanvangstijd : inloop 19:30 uur aanvang 20:00 uur
Plaats : Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
Kosten : geen
Geannuleerd

Meezingproject Bachcantate

Begin 2022 zal een Bachcantate meezingproject worden georganiseerd, uitmondend in de cantatedienst op 6 februari in de Lutherse kerk.

Begin 2022 zal een Bachcantate meezingproject worden georganiseerd, uitmondend in de cantatedienst op 6 februari in de Lutherse kerk, Beukenlaan 12, Ede. In studie wordt genomen de cantate ‘Alles nur nach Gottes Willen’ (BWV 72). Deze cantate voor sopraan, alt, bas, koor, twee hobo’s, strijkers en continuo klonk voor het eerst in Leipzig op 27 januari 1726, de derde zondag na Epifaniën.

Het monumentale openingskoor met zijn levendige en concertante karakter is voor koor een dankbaar studieobject. Alle stemgroepen laten zich horen in zowel uitbundige als verstilde gedeelten.

Enthousiaste zangers worden opgeroepen één koor te vormen om de verschillende koordelen van deze cantate in te studeren.

De koorrepetities vinden plaats in de Lutherse kerk op de zaterdagen 15, 22 en 29 januari van 09.00 tot 10.30 uur. De generale repetitie met orkest wordt gehouden op zaterdag 5 februari van 11.45 tot 12.30 uur. Het geheel staat onder leiding van dirigent Dick Troost.

Zangers kunnen zich vóór 20 december 2021 per mail aanmelden bij Annelies Smit: smit.stein.callenfels@upcmail.nl graag met vermelding van de stemsoort.

 

Uitvoering : Dick Troost
Wanneer : 15, 22, 29 januari, 5, 6 februari
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Dick Troost
Leiding : Dick Troost
Datum(s) : 15, 22, 29 januari, 5, 6 februari
Aanvangstijd : 9.00
Plaats : Lutherse Kerk Ede
Uitvoeringsdatum 1 : 6 februari
Repetitiedatum(s) : 15, 22, 29 januari en 5 februari
Contactpersoon : Arau Vermeer
Extra info 1 : Aanmelden vóór 20 december 2021 via: smit.stein.callenfels@upcmail.nl (o.v.v. stemsoort)

De tekst mag het zeggen

In 2019 overleed Karel Deurloo, een bevlogen en spraakmakende bijbelwetenschapper. Hij was een voorganger en schriftlezer die velen heeft geïnspireerd met zijn manier van bijbellezen en bijbeluitleg. Zijn motto is ...de tekst mag het zeggen....

De bijbeltekst heeft het eerste woord, vóórdat theologie en kerk er hun zegje over doen. Vorig jaar verscheen ‘De tekst mag het zeggen’ (J. Dubbink, KokBoekencentrum), dat inzicht geeft in Deurloo’s werk en werkwijze. Dat boek dient als kapstok bij een tocht door Deurloo’s bijbeldtheologische werk. 

 

Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Wanneer : Woensdag 19 januari 2022 en woensdag 26 januari 2022
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : Woensdag 19 januari 2022 en woensdag 26 januari 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk
Geannuleerd

Vluchteling ...een appèl op mens-zijn...

Wat heeft een christen in Nederland met vluchtelingschap te maken? Tijdens deze avond wordt u onderdeel van een wederkerig verhaal dat u vanuit een theologisch perspectief uitdaagt om uw dagelijkse omgaan met elkaar (als vluchtelingen en burgers) bespreekbaar te maken.

Een mens te zijn op aarde: de relatie tussen vluchtelingen en burgers in Nederland/Europa en wat dat met christen-zijn te maken heeft

Als hoogleraar missiologie die zich inzet voor het bespreekbaar maken van migratiedynamieken in de samenleving, belichaamt Dorottya Nagy vele vormen van migratiedynamieken zelf. Naast het feit dat ze in vele landen van Europa heeft gewoond, gewerkt en gestudeerd, heeft ze ook ervaring met migratie buiten Europa. Vele labels van het migratiemanagement (internationaal student, brain drain object, Oost-Europeaan, hybride identiteit, -allochtoon-, migrant, emigrant, immigrant, succesvol geïntegreerde) heeft ze aan den lijve ervaren. In haar werk over migratie probeert ze telkens opnieuw door te vragen hoe migratie binnen een samenleving (land, stad, dorp, wijk) -wij- en -zij-groepen creëert. Dat -wij- en -zij- deel zijn van identiteitsvorming betekent dat het belangrijk is om te kijken naar hoe deze groepen gemaakt/gevormd worden en wat het bestaan van deze groepen voor de samenleving betekent. Wat hebben christenen hiermee in het dagelijks leven te maken?

De manier waarop wij als samenleving praten over migranten, zegt iets over hoe wij met elkaar omgaan. Keer op keer moeten wij – mensen, geïdentificeerd/gezien als migranten en niet-migranten, kerken, de samenleving – ons afvragen of onze veronderstellingen en onze manier van praten over migratie adequaat is.

Tijdens deze avond zal Dorottya Nagy de problematiek van vluchteling-zijn in Nederland theologisch belichten. Daarmee zijn de centrale vragen: wat gebeurt er in Nederland onder het label -vluchteling-? Wat is de relatie tussen vluchteling-zijn en burger-zijn? Wat betekent het een mens te zijn, te blijven en te worden voor de verschillende partijen die deel uitmaken van situaties die over vluchtelingschap gaan? Hoe gaat een christelijke gemeenschap om met de complexe vraagstuk -vluchtelingen-?

De avond wordt georganiseerd met het principe -niets over hen/ons zonder hen/ons-, dat wil zeggen dat én niet-vluchtelingen én vluchtelingen deel zijn van de avond.

Uitvoering : Prof. dr. Dorottya Nagy
Wanneer : 20 januari 2022
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Prof. dr. Dorottya Nagy
Leiding : Prof. dr. Dorottya Nagy
Datum(s) : 20 januari 2022
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Gemeentecentrum Lutherse Kerk
Contactpersoon : Arau Vermeer
Website : https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/d.nagy/

Daarom blijf ik bij de kerk, juist door de coronacrisis.

Dat is de uitdagende titel van een lezing van tv-presentator Leo Fijen. Zijn antwoord liegt er niet om. Omdat hij daar leert waar het bestaan om draait: om de ander en om de Ander.

Omdat hij in de kerk ontdekt dat een mens van genade leeft. Omdat hij in de kerk mag delen in iets dat groter is dan hemzelf: de geloofsgemeenschap. Omdat hij daar ook stil kan zijn en op zoek mag naar de diepste stem in hemzelf, die van God. Omdat hij in de kerk steeds weer ontdekt wie hij zelf is: mens die niet kan leven zonder die andere mens en zonder God.

Uitvoering : Leo Fijen
Wanneer : Vrijdag 21 januari 2022
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Leo Fijen
Datum(s) : Vrijdag 21 januari 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : De Open Hof - de kerkzaal
Contactpersoon : Wouter Helmich, Arjen Threels en Mariëlle Jellema
Extra info 1 : In De Open Hof is voldoende ruimte om anderhalve meter uit elkaar te kunnen zitten.
Volgeboekt

Boekbespreking: De Keuze van Edith Eva Eger

Ongeacht wat je overkomt in je leven of wat je wordt aangedaan door keuzes van anderen, heb je de keuze voor een leven in geestelijke vrijheid. Dat is het uitgangspunt in het werk van Edith Eger.

Edith Eva Eger schreef het boek De Keuze op 90-jarige leeftijd. Ze beschrijft haar leven: haar jeugd in Hongarije, haar liefde voor dansen, haar verblijf in Auschwitz als 16-jarige en haar lange leven na Auschwitz. Ze vertelt over het leven met vreselijke trauma's; de impact daarvan op zichzelf en haar relaties; over schuldgevoel en jezelf vergeven; over de lange weg van therapie en heling.

Ze besluit om zelf psycholoog en psychiater te worden om zo anderen met moeilijke ervaringen te kunnen helpen. Ze beschrijft verschillende casussen in het boek.

Het uitgangspunt in haar werk is dat ongeacht wat je overkomt in je leven of wat je wordt aangedaan door keuzes van anderen, je wel kunt kiezen hoe je daarop reageert met gedachten, woorden en daden. Je kunt kiezen voor een leven in geestelijke vrijheid. Je houdt littekens, die zijn niet uit te wissen, maar je kunt ze wel verzorgen.

De Keuze is geen boek over oorlog maar over mens-zijn.

Uitvoering : Marijke van den Bos
Wanneer : Maandag 24 januari 2022
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Marijke van den Bos
Datum(s) : Maandag 24 januari 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs - de kerkzaal (voldoende ruimte om afstand te houden)
Contactpersoon : Arjen en Janet Mol
Extra info 1 : Het is de bedoeling dat u het boek zelf aanschaft of leent en het gelezen heeft voordat we bij elkaar komen.
Extra info 2 : Er zal geen koffie of thee geschonken worden, neemt u eventueel zelf iets te drinken mee.
Volgeboekt

De droom van Ha'adam

Harold Stevens worstelde met vragen als: 'Waarom leef ik eigenlijk en heeft mijn bestaan een doel, een zin? Waar komt het kwaad vandaan? Waarom lijdt een mens, en zelfs een kind? Welke God laat zoiets nu toe?'.

Gedreven door nieuwsgierigheid, maar ook door zijn eigen ziektegeschiedenis als kind, ging hij op zoek naar antwoorden. Zou er een mechanisme schuil kunnen gaan achter het leven? Een mechanisme dat alles zou kunnen verklaren?

Benieuwd naar het antwoord? Doe dan mee aan deze avond over dit boek van Harold Stevens: ‘De droom van Ha'adam’. Van tevoren lezen mag, maar is niet noodzakelijk.

 

Uitvoering : Ds. Agnes Gilles
Wanneer : Donderdag 27 januari 2022
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Ds. Agnes Gilles
Datum(s) : Donderdag 27 januari 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Mariëlle Jellema

Amelek moordt in opdracht van God?

Het Woord van God kan gevaarlijk zijn, zelfs dodelijk. In 1 Samuël 15 kreeg Saul, de koning van Israël, de opdracht van God het volk van Amalek te vernietigen. ...Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen: mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels... kreeg hij van God te horen.

Naar huidige standaarden wordt hier opgeroepen tot genocide. In 1994 ontstond zo’n volkerenmoord in Rwanda. De Hutu’s stigmatiseerde de Tutsi’s als volk van Amalek, dat dus vernietigd moest worden. Binnen drie maanden werd 70% van de Tutsi’s vermoord met onder meer een beroep op de Bijbel. 

Maar het ‘Woord van God’ brengt toch vrede en gerechtigheid? De Rwandese theoloog Viateur Ndikumana onderzocht of de teksten in de Bijbel over Amalek inderdaad aanzetten tot volkerenmoord. Het stond toch duidelijk in de Bijbel! Hij gebruikte bij zijn onderzoek resultaten van historisch kritische Bijbelwetenschappen en deed een opmerkelijke ontdekking. Daarover gaat de lezing in het Leerhuis waarin onder meer aandacht zal worden geschonken aan de onmisbare rol van de Bijbelwetenschappen bij de uitleg van Bijbelteksten. De lezing eindigt met een waarschuwing: vergeet nooit Amalek (Deuteronomium 25:17 en 1 Samuël 15:2). Amalek, die tegenwoordig Corona heet. 

Uitvoering : dr. A.A. van den Berg
Wanneer : Woensdag 2 februari 2022
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. A.A. van den Berg
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : Woensdag 2 februari 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk

Kruip in de huid van...

Kruip in de huid van een van de personen in een bijbelverhaal. Wanneer je de rol van één van hen aanneemt, komt het verhaal tot leven en merk je dat het verhaal over jou gaat. Een verrassende manier om een bijbelverhaal te ondergaan!

Iedereen zoekt een rol die bij hem of haar past en we onderzoeken vervolgens wat dit met je doet. Wat maakte dat je deze rol koos? Voel je je er in thuis of toch niet? Wat gebeurt er met je als het verhaal zich ontrolt? Verandert het verhaal, verandert je perspectief? Een interactieve bijeenkomst waarbij van alles in beweging komt.

Twee avonden – twee verhalen – twee keer een ontmoeting met de bijbel én jezelf. Bijbelkennis is niet nodig. Iedereen kan meedoen.

Uitvoering : Ds. Jan-Peter Prenger
Wanneer : Woensdagen 3 en 17 februari 2022, optioneel 10 maart
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Ds. Jan-Peter Prenger
Datum(s) : Woensdagen 3 en 17 februari 2022, optioneel 10 maart
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Contactpersoon : Arjen en Janet Mol
Volgeboekt

Boekbespreking: De keuze van Edith Eva Eger

Ongeacht wat je overkomt in je leven of wat je wordt aangedaan door keuzes van anderen, heb je de keuze voor een leven in geestelijke vrijheid. Dat is het uitgangspunt in het werk van Edith Eger.

Edith Eva Eger schreef het boek De Keuze op 90-jarige leeftijd. Ze beschrijft haar leven: haar jeugd in Hongarije, haar liefde voor dansen, haar verblijf in Auschwitz als 16-jarige en haar lange leven na Auschwitz. Ze vertelt over het leven met vreselijke trauma's; de impact daarvan op zichzelf en haar relaties; over schuldgevoel en jezelf vergeven; over de lange weg van therapie en heling.

Ze besluit om zelf psycholoog en psychiater te worden om zo anderen met moeilijke ervaringen te kunnen helpen. Ze beschrijft verschillende casussen in het boek.

Het uitgangspunt in haar werk is dat ongeacht wat je overkomt in je leven of wat je wordt aangedaan door keuzes van anderen, je wel kunt kiezen hoe je daarop reageert met gedachten, woorden en daden. Je kunt kiezen voor een leven in geestelijke vrijheid. Je houdt littekens, die zijn niet uit te wissen, maar je kunt ze wel verzorgen.

De Keuze is geen boek over oorlog maar over mens-zijn.

Uitvoering : Marijke van den Bos
Wanneer : Maandag 8 februari 2022
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Marijke van den Bos
Datum(s) : Maandag 8 februari 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs - de kerkzaal (met voldoende ruimte om afstand te houden)
Contactpersoon : Arjen en Janet Mol
Extra info 1 : Het is de bedoeling dat u het boek zelf aanschaft of leent en het gelezen heeft voordat we bij elkaar komen.
Extra info 2 : Er zal geen koffie of thee geschonken worden, neemt u eventueel zelf iets te drinken mee.

Vitale vragen van Dietrich Bonhoeffer

Bonhoeffer schreef in 1944 vanuit de gevangenis brieven, gedachten en gedichten die gebundeld zijn in: ...Verzet en Overgave...

In zijn brief van 3 augustus 1944 stelt hij indringende vragen over het christelijk geloof en de rol van de kerk in een tijd van de mondiger wordende mens en toenemende secularisatie. Hij analyseerde haarscherp het tekort van het toenmalige officiele christendom. Hebben zijn gedachten over de toekomst van geloof en kerk ook nu nog betekenis?

Uitvoering : dr. Aad van Tilburg
Wanneer : woensdag 9 februari 2022
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Aad van Tilburg
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : woensdag 9 februari 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk

Heeft de mens een vrije wil?

Een heel oud discussiepunt in het christendom is dat van de vrije wil. Is het God die met de schepping en met elk mens een plan heeft en dus daarmee bepaalt wat ieder mens doet, en dus ook wil?

Of heeft de mens een eigen wil en kan hij daarmee dus misschien wel tegen Gods plan ingaan? Natuurlijk heeft de grote theoloog Augustinus (ca. 400) hier uitspraken over gedaan. Maar hierover is een heel felle discussie gevoerd tussen de tijdgenoten Luther en Erasmus. Aan de hand van wat zij gezegd hebben wil ik het probleem van de vrije wil proberen te benaderen.  

Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven kun je proberen na te gaan of niet allerlei stofjes of een soort van elektronische schakelingen in onze hersens zorgen dat wij een beslissing nemen, of dat je gedachten dat doen, of je geest, of misschien je ziel.

 

Maar ik wil deze vraag op een heel andere manier benaderen. Ik wil nagaan wat theologen daarover gedacht hebben. Ik concentreer me daarbij vooral op de discussie tussen twee verwante geesten: Luther en Erasmus (ca. 1525).

Beiden hadden een hoge achting voor elkaar, beiden waren zeer godsdienstige mannen, maar elk op een anderen manier. Luther had de Bijbel in zijn volkstaal, het Duits, vertaald. Erasmus heeft als eerste een zo goed mogelijk betrouwbare tekst in de grondtalen van de Bijbel uitgegeven. Ze kenden elkaar ook goed.

 

Luther schrijft dan een boek met de titel ‘de Servo Arbitrio’ (de ziel als dienaar), waarin hij stelt dat de wil van de mens een dienaar is van de genade God’s, of (al te) kort gezegd: de mens heeft geen vrije wil, maar God bepaalt wat de mens wil. Hij stuurt zijn boek naar zijn vriend Erasmus. Deze leest het natuurlijk en schrijft een reactie daarop met de titel ‘de Libero Arbitrio’ (de vrije wil). Hij beweert dat Luthers opvatting niet klopt.

Helaas betekende zijn reactie ook meteen het einde van hun vriendschap.

 

Ik hoop inzichtelijk te kunnen maken hoe enerzijds de theoloog Luther en anderzijds de wetenschapper Erasmus tot hun conclusies zijn gekomen.

Uitvoering : drs. John Biermans
Wanneer : donderdag 10 februari 2022
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : drs. John Biermans
Datum(s) : donderdag 10 februari 2022
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : De Open Hof
Contactpersoon : Wouter Helmich

Hij gelooft, zij niet.

Hij gelooft, zij niet. Allerlei combinaties zijn denkbaar. Deze avond gaan we aan de hand van wat fragmenten van dit televisieprogramma wat van 2003 tot 2005 werd uitgezonden in gesprek over geloof in je relatie. Hoe werkt dat dan als het gaat over geloofsopvoeding en er zijn kinderen.

Hij gelooft, zij niet…!

Of andersom natuurlijk, zij gelooft, hij niet Allerlei combinaties zijn denkbaar. Deze avond gaan we aan de hand van wat fragmenten van dit televisieprogramma, dat van 2003 tot 2005 werd uitgezonden in gesprek over geloof in je relatie. Hoe doe je dat, als één wel betrokken is bij het kerkelijk leven en de ander er niet zoveel mee heeft? De tijd dat mensen in hun eigen zuil hun levenspartner vonden ligt al ver achter ons. Steeds meer komt het voor dat één van beiden wel gelovig (of: kerkelijk) is en de ander niet. Maar hoe werkt dat dan als het gaat over geloofsopvoeding, als er kinderen zijn? En maak je afspraken over het bezoeken van kerkdiensten? Hoe doen anderen dat? Steeds vaker bij doopgesprekken, maak ik mee dat ouders hier verschillend in staan. Soms in alle ontspanning en soms is het toch ook wel lastig. Hoe je het ook ervaart; het is vast verrijkend om hier samen over in gesprek te gaan! Een avond die al lang gepland stond, maar er nu eindelijk gaat komen! Welkom! Uiteraard ook voor mensen die geen kerklid zijn.

Uitvoering : Ds. Theo Pieter de Jong
Wanneer : Woensdag 11 februari 2022
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Ds. Theo Pieter de Jong
Datum(s) : Woensdag 11 februari 2022
Aanvangstijd : inloop 19:30 uur aanvang 20:00 uur
Plaats : Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
Kosten : geen
Contactpersoon : Johan Walsweer

Wat je eet, ben je zelf...

...Toon me uw boekenkast en ik zeg wie u bent... Waarschijnlijk kent u die uitdrukking. Toch vertelt voeding misschien wel veel meer over onszelf. Wat je eet, wanneer je eet en met wie je eet, is onlosmakelijk verbonden met wie we zijn.

Het zegt vaak wie of wat we belangrijk vinden en waar we waarde aan hechten. Denk daarbij aan onze relatie met dieren en natuur. Tegelijk denken en werken we  vaak met ...frames.., zo wordt barbecue al snel gezien als iets voor mannen, witte wijn voor vrouwen en snoep voor kinderen.   

Tijdens deze avond staan we stil bij hoe wij in onze wereld voeding produceren en consumeren, hoe dat verbonden is met levensstijl en identiteit. Daarbij kijken we ook welke rol voeding speelt in de Bijbel.

Uitvoering : Dr. Meijboom
Wanneer : dinsdag 15 februari 2022
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Dr. Meijboom
Datum(s) : dinsdag 15 februari 2022
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon

Een andere kijk op Paulus

Hoe valt de christelijke gemeente te denken zonder wat ons is nagelaten van de apostel Paulus? We leren hem kennen uit de Handelingen van de Apostelen en uit zijn Brieven aan vaak door hemzelf gestichte gemeenten in Rome, Corinthe, in Galatiё, Efeze,Thessalonica en andere.

Maar wat is die erfenis? Daar worden steeds vaker vraagtekens bij geplaatst. De positie van de vrouw, de plaats van de overheid, de verhouding tot Israёl, het zondebegrip, en sommige gedragsregels staan voor even zo vele opvattingen die dogmatisch als in beton geklonken lijken te zijn. Ze hebben dikwijls verwarring en ook veel verdriet veroorzaakt. Reeds lang is een andere kijk op Paulus gaande. Die andere kijk is misschien wel het beste te illustreren met de sleuteltekst Galaten 3:28 “….hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of van vrije, van mannelijk of vrouwelijk. Gij alle zijt immer één in Christus Jezus.“ Een leerhuisavond over Paulus is een ontdekkingstocht om het begrip vrijheid in Christus voor deze tijd te leren verstaan. 

Uitvoering : dr. R van den Beld
Wanneer : Woensdag 16 februari 2022
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. R van den Beld
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : Woensdag 16 februari 2022
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk

De twee bekenden van Johann Sebastian Bach

De meest bekende Passionen zijn de Johannes- en Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. In de lezing zullen we aan de hand van voorbeelden nagaan waar de traditie van gezongen Passionen vandaan komt en wat de verschillen tussen beide Passionen zijn

De Johannes-Passion van Bach (1685-1750) is een heel andere compositie dan de meer bekende Mattéüs-Passion van dezelfde componist. In de eerste plaats is de geschiedenis van het werk veel ingewikkelder. Bach heeft het werk meerdere malen veranderd en van die veranderingen zijn we niet goed op de hoogte. Er ontbreken nogal wat gegevens om de verschillende plaatjes compleet te krijgen. Een overzicht van de uitvoeringen maakt dat duidelijk:

1724 Nicolaikirche (komt bijna overeen met huidige versie)

1725 Thomaskirche (nogal wat veranderingen aangebracht)

1728 Nicolaikirche (bijna gelijk aan 1724)

1732 (?) Nicolaikirche

Als Bach zijn Passionen gaat schrijven in Leipzig, sluit hij aan bij een Lutherse traditie om op Goede Vrijdag, en soms ook op Palmzondag, het lijdensverhaal uit een van de evangeliën in rolverdeling voor te dragen. Het is een gebruik dat teruggaat op de 10e eeuw.

Bachs Johannes-Passion is een oratorische passion: Bijbeltekst wordt in rolverdeling voorgedragen en afgewisseld met commentaar in de vorm van koralen (12) en aria’s en arioso’s (10). (Minder aria’s dan in de Matthäus Passion.)

Tijdens de lezing zullen aan de hand van klinkende voorbeelden de verschillen tussen de Passionen duidelijk worden gemaakt.

Uitvoering : Dr. Arie Eikelboom
Wanneer : Donderdag 17 februari 2022
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Dr. Arie Eikelboom
Datum(s) : Donderdag 17 februari 2022
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede
Contactpersoon : Arau Vermeer
Website : www.arie.eikelboom.nl
Volgeboekt

Fascinerende films.....Red Joan.

vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan!

Red Joan

 

Een historisch en waargebeurd drama over een vrouw die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog de geschiedenis voorgoed veranderde.

Hoe? Het antwoord op die vraag brengt ongetwijfeld een interessant gesprek op gang over de scheidslijn tussen goed en fout en hoe dun die soms kan zijn.

 

Denkt u aan uw Coronapas! 

Uitvoering : ds. Agnes Gillis
Wanneer : zondag 20 februari 2022
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : ds. Agnes Gillis
Datum(s) : zondag 20 februari 2022
Aanvangstijd : 13.30 uur
Plaats : Cultura Ede Filmzaal 040
Kosten : €8,50 (incl. gaderobe & consumptie). De consumptiebon krijgt u van de contactpersoon.
Contactpersoon : Wouter Helmich
Extra info 1 : Bij Cultura kunt u vanaf 1 augustus uw entreebewijs kopen. Dat kan aan de kassa of via de website.
Extra info 2 : Via deze inschrijving krijgt u een reminder, maar dit is geen automatische entree.
Website : https://www.cultura-ede.nl/voorstellingen/red-joan-97122

Bidden hoe doe je dat?

Misschien wel onwennig of zelfs spannend, maar we willen samen aan de slag, met elkaar, voor elkaar. Oefenen in gebed tot de God van de Bijbel. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Bidden hoe doe je dat?

Over de hele wereld wordt gebeden. Door verschillende soorten gelovigen, met héél verschillende beelden van God. Boeiend – om daar samen over in gesprek te zijn, en ook hoe je gedachten over God je gebeden uiteraard bepalen. Toch gaan we dat niet zozeer doen.  We willen samen - aan de slag - De leerlingen van Jezus vroegen aan Jezus ..leer ons bidden. Aan de hand van het gebed wat Jezus hen dan leert – en vanuit andere Bijbelteksten hopen we deze avonden wat verder te groeien in gebed. Met elkaar, voor elkaar. Misschien wel onwennig of zelfs spannend, maar te mooi en waardevol om het op z'n minst te proberen. Deze avonden zijn dus niet bedoeld om samen te discussiëren óver gebed of om meer informatie op te doen over het boeiende wereldwijde verschijnsel gebed maar om met enkele handreikingen te oefenen in gebed tot de God van de Bijbel.  Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Uitvoering : Ds. Theo Pieter de Jong
Wanneer : Maandagen 21, 28 februari, 7, 14 en 21 maart 2022
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Ds. Theo Pieter de Jong
Datum(s) : Maandagen 21, 28 februari, 7, 14 en 21 maart 2022
Aanvangstijd : inloop 19:30 uur aanvang 20:00 uur
Plaats : Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
Kosten : geen
Contactpersoon : Johan Walsweer

God in beweging, veranderende godsbeelden

Hoe spreken we over God? Welke beelden gebruiken wij voor Hem /Haar? Is God onveranderlijk in alle eeuwigheid of bepalen tijd en cultuur wie de Eeuwige voor ons is?

De Geloofsbelijdenissen van de kerk proberen God in woorden of beelden te vangen. Omdat die credo’s eeuwenlang aanvaard zijn als goed en waar, hebben ze grote invloed gehad en zijn ze als ijkpunten gaan gelden. Maar ze bevatten ook woorden die in onze tijd voor veel mensen problematisch zijn geworden: ‘Vader’ kan beschermend maar ook patriarchaal en zelfs agressief overkomen; ‘Almachtige’ troostend zijn, maar ook een levensgroot struikelblok vormen: ‘waar zie je die almacht dan?!’ Als we minder massief over God proberen te spreken, komen we dan in Ietsisme terecht? Of moet je pal staan voor de bijbelse waarheid?  In de bijbel wordt op juist veel verschillende manieren over God gesproken, ook daar spelen tijd en cultuur een rol, persoonlijke ervaring, confrontatie met andere volken en hun goden. Ook na het vastleggen van de canon van de Bijbel heeft het denken over God niet stilgestaan. Elke tijd, iedere cultuur probeert dat op eigen wijze te doen. Hoe spreken we nu over God, op zo’n manier dat we recht doen aan die veelkleurigheid van teksten en aan onze eigen tijd?

dr. Joep Dubbink is bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie aan de VU in Amsterdam en predikant in Uithoorn.

Uitvoering : dr. Joep Dubbink
Wanneer : woensdag 2 maart 2022
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : dr. Joep Dubbink
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : woensdag 2 maart 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk

Deel mee in Zin op Zondag

Kijk mee met de voorbereiding en uitvoering van de diaconale activiteit Zin op Zondag: bezoek de Voedselbank, leg de laatste hand aan de maaltijd, en wees gastheer/vrouw voor een kwetsbare doelgroep in onze samenleving.

De zondag is niet voor iedereen een feestelijke dag. Genoeg mensen die met hun ziel onder de arm het weekend ingaan en weer uitkomen, of maar een klein netwerk hebben om op terug te vallen. Wie heeft er in het weekend dan tijd voor je? Gelukkig is er Zin op Zondag, een diaconale activiteit van samenwerkende kerken waar vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving gebruik van maken. Er wordt een maaltijd geserveerd, gekookt door vrijwilligers, met ingredienten die de voedselbank over heeft. Het draait geheel op vrijwilligers, en vindt elke zondag plaats in het gemeentecentrum van de Lutherse Kerk. Ook eens meedraaien? Een kijkje nemen in de keuken? Geef je dan op, en ga mee boodschappen halen bij de voedselbank op vrijdag (14.30-15.00 uur), en leg op zondag de laatste hand aan de maaltijd en wees de gastheer/vrouw (13.30-16.00 uur). Deze activiteit staat dit seizoen drie keer open voor maximaal drie personen per keer.

Uitvoering : Han Pol
Wanneer : 4 en 6 maart 2022
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Han Pol
Leiding : Han Pol
Datum(s) : 4 en 6 maart 2022
Aanvangstijd : 14.30 uur
Plaats : Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede
Kosten : Geen
Contactpersoon : Arau Vermeer
Extra info 1 : Meeloopmogelijkheid 3x per seizoen, max 3 personen per keer.

Wereldgebedsdag

Al jarenlang bestaat wereldwijd de traditie , dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.

WERELDGEBEDS-DAG 2022 

THEMA: I KNOW THE PLANS I HAVE FOR YOU

(Organisatie: Verenigd Koninkrijk)

Wanneer : Vrijdag 4 maart 2022
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Datum(s) : Vrijdag 4 maart 2022
Aanvangstijd : 19:30 uur
Plaats : volgt
Contactpersoon : Raad van Kerken Ede
Website : www.wereldgebedsdag.nl

In gesprek met elkaar - moslims en christenen

Een aantal keren is een kleine vaste groep moslims en christenen bij elkaar geweest. Met elkaar is gesproken over alledaagse en meer verheven zaken, en hoe ons geloof daarin een rol speelt. Deze gesprekken krijgen een vervolg in het samen lezen van een tekst die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomt - zij het in een enigszins andere vorm.

In het najaar lezen we (een deel van) het verhaal over Jezus/Isa; in het voorjaar (een deel van) het verhaal over Maria/Mirjam. 

We volgen daarin de werkwijze van een performatieve dialoog.

We vragen van de deelnemers een open houding, oprechte nieuwsgierigheid, en bovenal het vermogen te luisteren en de moed je te laten raken door het verhaal van de ander.

Uitvoering : Ina ter Avest
Wanneer : Dinsdag 8 maart 2022
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ina ter Avest
Datum(s) : Dinsdag 8 maart 2022
Aanvangstijd : 19:30 uur
Plaats : volgt
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Website : www.zingesprek.nl

De Magie van Beeldend Vertellen

Manjo Joosten, verhalenverteller en voordrachtskunstenaar, vertelt u deze avond twee sprookjes van Bomans, geschreven voor volwassenen, over de kwetsbaarheid van het leven en de onvermijdelijkheid van het sterven. Beleef op deze avond de magie van verhalen, die beeldend verteld worden.

De magie ervaren van beeldend vertellen

Als je iemand een cadeau geeft dan pak je dat mooi in. Zelfs de wijze waarop je de versierde inhoud overhandigt doe je met meer aandacht en gevoel dan wanneer je het ‘naakt’ zou aanbieden.

Datzelfde gebeurt bij het vertellen van, en luisteren naar een beeldend verhaal.

Verhalen vertellen is het geven van een cadeau aan de luisteraar: een inhoud verpakt in beelden. Je hoeft de inhoud niet te begrijpen maar belevend zien van de beelden die door de verteller bij jou worden opgeroepen.

De kwetsbaarheid van het leven en de onvermijdelijkheid van het sterven

Ik vertel u deze avond "De Rijke Bramenplukker" en  "De Koning die Niet Dood Wilde" van Godfried Bomans, de sprookjesverteller voor volwassenen. U mag ontspannen luisteren en zelf de magie van beeldend verhalen ervaren. 

Na een kopje koffie volgt een uitwisseling van ervaringen, rondom vragen als: wat viel je op over de wijze waarop werd verteld? Welke beelden spraken je aan? Wat heeft Bomans jou willen zeggen met zijn verhalen?

Zonder te veel te willen verklappen is mijn keuze gevallen op verhalen met het actuele thema: de kwetsbaarheid van het leven en de onvermijdelijkheid van het sterven.

 

Over Manjo Joosten - verhalenverteller en voordrachtskunstenaar

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de menselijke stem: het orgaan voor spreken en zingen. Mijn ouders moesten mij regelmatig naar buiten sturen omdat ik binnen weer geboeid naar de hoorspelen aan het luisteren was. Wat een magie dat stemmen mijn verbeelding zo konden prikkelen! Naast mijn medewerking aan diverse literaire ensembles heb ik mij gespecialiseerd in het vertellen van verhalen. Aan de Vrijeschool Pabo in Leiden ben ik jarenlang verbonden geweest als docent vertellen, spraakvorming en drama.

Als ik vertel vind ik het belangrijk dat er een balans is tussen mijn contact met mezelf, het verhaal en …de luisteraar. Met mijn stem, houding, gebaar en mimiek streef ik ernaar de beelden transparant op te roepen, zodat bij de toehoorders eigen beelden ontstaan.

http://www.manjojoosten.nl

 

 

 

Uitvoering : Manjo Joosten
Wanneer : Dinsdag 8 maart 2022
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Manjo Joosten
Datum(s) : Dinsdag 8 maart 2022
Aanvangstijd : 19.30 uur (deur open v.a. 19.15 uur)
Plaats : Parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112 (Katholieke kerk vlakbij het station (E-W))
Kosten : geen
Contactpersoon : Anneloes Fickweiler (06 - 83610898)
Extra info 1 : Deur open v.a. 19:15 uur, start 19:30 uur. Kopje koffie in de pauze.
Extra info 2 : Parkeren bij de kerk. Of 5 minuten lopen v.a. station Ede-Wageningen. Ingang links van de kerk.

Het Hogepriesterlijk gebed

In het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) luisteren we mee naar een intieme dialoog tussen de Vader en de Zoon.

Deze dialoog doet denken aan wat Martin Buber schrijft over de ontmoeting van Ich und Du. Als hoorders staan wij niet buiten deze dialoog maar raken er helemaal in betrokken.  

Uitvoering : ds. Lieke van Zanden
Wanneer : Woensdag 9 maart
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Lieke van Zanden
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : Woensdag 9 maart
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk

De identiteit van Mozes

Wereldberoemd is de sculptuur van Mozes in Rome. Het beeld van Michelangelo staat op de stenen trappen van de San Pietro in Vincoli. De horens op het hoofd van Mozes zijn door een misvatting van Bijbelvertaler Hiëronymus ca. 400 in omloop gebracht. Mozes zond volgens Exodus stralen uit na de ontmoeting met zijn God 'van aangezicht tot aangezicht' op de Sinaï.

Sigmund Freud waagde zich als hoogbejaard psychoanalyticus aan een provocerende studie over Mozes en de monotheïstische religie, waarin hij Mozes herleidde tot zijn Egyptische afkomst. Wilde hij daarmee tijdens de naziterreur de Joden vrijwaren van de 'uitvinding' van het monotheïsme? In 1941 betwistte godsdienstwijsgeer Martin Buber de connectie met de universele zonnegod van Achnathon. De God van Mozes is onzichtbaar, maar laat zich niettemin zien en horen in de geschiedenis van de volkeren en  eist volgens Buber een volk geheel en al op.  

Uitvoering : drs. Bert Engelfriet
Wanneer : woensdag 9 maart 2022
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : drs. Bert Engelfriet
Datum(s) : woensdag 9 maart 2022
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Harry Kroon

Love Meets Wisdom: een christelijke ervaring van het Boeddhisme

Loopt er een religieuze breuklijn tussen het westen en het oosten, of zijn de tradities te overbruggen?

Het Boeddhisme lijkt steeds aantrekkelijker te worden voor veel westerlingen. De boeddhistische kloosters in Z-O Azië worden overspoeld met westerse zin-zoekers. Misschien zoeken velen naar wijsheid – gnosis. Gnosis is één van de belangrijkste termen binnen het Boeddhisme. Het verkrijgen van wijsheid, inzicht met als doel de ware onthechting van het zelf. Deze avond gaan we op zoek naar de verbinding tussen de wijsheid en de christelijke traditie van de liefde – agape.  Loopt er een religieuze breuklijn tussen het westen en het oosten, of zijn de tradities te overbruggen met behulp van een oude kerkvader? Na een inleiding lezen we stukken uit de tekst van Aloysius Pieris (Love meets Wisdom) en exegetiseren we een kernvers uit het Evangelie van Johannes (17:3).

Uitvoering : Hendrie van Maanen
Wanneer : Donderdag 10 maart 2022
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Hendrie van Maanen
Datum(s) : Donderdag 10 maart 2022
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede
Contactpersoon : Arau Vermeer
Website : http://paedagogus.nl/

Bachs grote Passie

Jeugd / kindervoorstelling. Een klein muziektheater rondom Bach, zijn familie en zijn geliefde Matthäus-Passion. Aanbevolen leeftijd 8 tot 14 jaar. Volwassenen zijn welkom, mits onder begeleiding van een kind.

Bachs Grote Passie

Een klein muziektheater rondom Bach, zijn familie en zijn geliefde Matthäus-Passion.

Elk jaar wordt in het hele land rond Pasen de Mattheus-Passion, een compositie van Johann Sebastian Bach uitgevoerd.  Saaie klassieke muziek? Alleen voor oude mensen? Moet je in God geloven om het een mooi begrijpelijk verhaal te vinden? Er zijn heel veel kinderen in ons land die, ook als ze niet gelovig zijn, de muziek en het verhaal geweldig vinden. Vooral door het zelf te zingen beleef je niet alleen de muziek en het verhaal maar ook een beetje de tijd waarin het werd gecomponeerd. De leerlingen van de Koorschool Midden–Gelderland en de leden van COV Excelsior kunnen je daar meer over vertellen. Op zes basisscholen wordt bij Muziek in de Klas de muziek van Bach al uitgelegd door Gerben Budding en Albert Wissink. Allebei zijn ze dirigent en hebben een klassieke opleiding.

 

Bach zelf, de grote componist, zijn vrouw, dochters en zonen nodigen jullie uit voor:

-Bachs Grote Passie –

Alle musici spelen en zijn gekleed alsof ze zo uit de tijd van Bach zijn gestapt.

Rolverdeling: vader Johann Sebastian Bach wordt gespeeld door Albert Wissink, dirigent van de Koorschool Midden-Gelderland.

De zoon Carl Philipp Emanuel wordt gepeeld Gerben Budding - dirigent van COV Excelsior, Hij neemt tevens de baspartij en de Christuspartij voor zijn rekening en heeft het script geschreven.

Moeder Anna Magdalena wordt gespeeld door Margreet Rietveld– sopraan en dochter Catharina Dorothea wordt vertolkt door Mariska Wessel – alt.

Zoon Wilhelm Friedemann wordt gespeeld door  Joost van der Linden. Hij zingt de tenorpartij en enkele recitatieven.

Dochter Elisabeth, Elske Tinbergen, en Zoon Johann Gottfried Bernhard, Dick Meijer, spelen, cello, orgel en klavecimbel.

Verder werken mee COV Excelsior en Koorschool Midden-Gelderland

De solisten worden voorgesteld door Graaf Hermann Carl von Keyserlingk , Arjen Threels, namens Bespreek het Samen.

De productie is van Cultura, Bespreek het Samen en beide koren.

 

 

Uitvoering : COV Excelsior, Koorschool Midden-Gelderland en solisten
Wanneer : donderdag 10 maart 2022
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : COV Excelsior, Koorschool Midden-Gelderland en solisten
Leiding : Gerben Budding en Albert Wissink
Datum(s) : donderdag 10 maart 2022
Aanvangstijd : 19.00 uur
Plaats : Beatrixkerk
Contactpersoon : Karel de Krijger en Wouter Helmich
Website : www.cov-excelsior.nl

Rudolf Steiner over vrijheid en liefde, individualisme en gemeenschap

Filosoof Jesse Mulder neemt ons op deze avond mee in het gedachtegoed van Rudolf Steiner, waarin vrijheid en liefde, en individualisme en gemeenschapsvorming geen tegenstellingen zijn, maar elkaar juist versterken.

Filosoof Jesse Mulder neemt ons op deze avond (lezing, pauze met kopje koffie en een geleide discussie) mee in het gedachtegoed van Rudolf Steiner, waarin vrijheid en liefde, en individualisme en gemeenschapsvorming geen tegenstellingen zijn, maar elkaar juist versterken.   ----   Hij schrijft ter inleiding:   We leven in een tijd van ongekende vrijheid. We leven ook in een tijd van ongekend individualisme. Dat was niet altijd zo. Vroeger bestond de samenleving in een vaste ordening, waar je je naar te voegen had – en waarbinnen maar beperkt ruimte was voor vrijheid. Tegelijk voegde je je vanzelfsprekend naar die situatie, want je voelde je deel van een overkoepelend, vaak religieus geheel. Denk bijvoorbeeld aan middeleeuwse steden waar de mensen decennialang aan hun kathedraal bouwden, de beroepen in gildes georganiseerd waren, etc.   In 1894 publiceerde Rudolf Steiner zijn Filosofie van de Vrijheid, de vrucht van zijn existentiële uiteenzetting met de thema's vrijheid en individualisme. Hij zag hoe de traditionele vormen aan het afbrokkelen waren en de mensen steeds meer individualisten werden. Zou dit tot een versplintering onder de mensen leiden? Tot botsingen, tot een oorlog van allen tegen allen? De angst daarvoor doet ons terugverlangen naar een "van boven" gegeven wijze maatschappelijke ordening die ons voor ons eigen individualisme, voor onze eigen vrijheid beschermt.   Steiners antwoord echter is radicaal anders: juist door consequent individualist te zijn, en naar ware vrijheid te streven, ontstaat de basis voor een nieuwe vorm van gemeenschap, de gemeenschap van vrije individuen. We kunnen inzien waarom dat zo is,  als we begrijpen dat ware vrijheid uiteindelijk voortkomt uit liefde voor je eigen handeling, en dat liefde het ware wezen van ieder individu uitmaakt.    
Uitvoering : Jesse Mulder
Wanneer : dinsdag 15 maart 2021
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Jesse Mulder
Datum(s) : dinsdag 15 maart 2021
Aanvangstijd : 19.30 uur (deur open v.a. 19.15 uur)
Plaats : Parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112 (Katholieke kerk vlakbij het station (E-W))
Kosten : geen
Contactpersoon : Anneloes Fickweiler (06 - 83610898)
Extra info 1 : Deur open v.a. 19:15 uur, start 19:30 uur. Kopje koffie in de pauze.
Extra info 2 : Parkeren bij de kerk. Of 5 minuten lopen v.a. station Ede-Wageningen. Ingang links van de kerk.

De nood en de noten: passie in het kerklied

Wat vroeger de lijdenstijd heette, wordt nu vaak ...veertigdagentijd... genoemd en ...lijden... heeft toch tenminste óók het aspect ...beproeven... gekregen.

De lijdenstijd is zo ook een leertijd voor de gemeente geworden, voor de geloofsleerlingen met name. Heeft die verschuiving sporen nagelaten in de liedboeken van de 20e eeuw (o.a. bundel ’38, LvdK 1973, Liedboek 2013, Gezangen voor Liturgie, Verzameld Liedboek)  – en zo ja welke: qua (theologische) inhoud, wat betreft de taal etc?

Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Wanneer : Woensdag 16 maart en woensdag 23 maart
Code : C
Categorie : Leerhuis
Uitvoering : ds. Gerben H. Westra
Leiding : mevr. Josien van de Beek
Datum(s) : Woensdag 16 maart en woensdag 23 maart
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : zijzaal Taborkerk
Volgeboekt

Dansend op weg naar Pasen

De veertig dagen tijd nodigt uit tot reflectie en bezinning, met name op de themas: leven, dood en opstanding. Meditation des Tanzes- Sacred Dance kan daarvoor een vorm zijn - een mogelijkheid om in contact te komen met wat in ons innerlijk leeft. O, Mens, leer dansen anders weten de engelen in de hemel met jou niets aan te vangen. ( aan Augustinus toegeschreven)

O, Mens, leer dansen

anders weten de engelen in de hemel

met jou niets aan te vangen.

                    ( aan Augustinus toegeschreven)

 

De veertig dagen tijd nodigt uit tot reflectie en bezinning, met name op de thema’s ‘leven, dood en opstanding’. Vaak zoeken we daarvoor een rustige, stille plek op, zowel letterlijk in onze fysieke omgeving als figuurlijk in onze geest.

Meditation des Tanzes-Sacred Dance kan daarvoor een andere vorm zijn, een andere mogelijkheid om in contact te komen met wat in ons innerlijk leeft.

In deze dansvorm dansen we verbonden in de cirkel waar ieder zijn/haar eigen ruimte heeft en die via de dans ook verkent.

Dat kan op verschillende manieren. De ene keer roept dat verstilling op, de andere dans is wat uitbundiger van aard. De ene keer zijn we meer naar binnen, de andere keer meer naar buiten gericht. Zo ook de muziekstijlen: klassieke, religieuze en folkloristische muziek  wisselen elkaar af.

De dansen zijn eenvoudig van aard en worden ‘stap voor stap’ aangeleerd.

Het meditatieve element staat centraal, individuele prestatie is niet belangrijk. We richten ons op bewuste aandacht en beleving.

Het gaat bij Meditation des Tanzes dan ook niet om de prestatie maar om aandacht en beleving. We dansen o.a. op klassieke, religieuze (Taizé), folkloristische en eigentijdse muziek.            

Mw.Oda Damen,  opgeleid-Docente Meditation des Tanzes- door Friedel Kloke-Eibl , zal deze avonden begeleiden.

Uitvoering : Mw. Oda Damen
Wanneer : woensdag 23 maart 2022, 30 maart 2022 en 6 april om 19.45 uur (deur open v.a. 19.30 uur)
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Mw. Oda Damen
Datum(s) : woensdag 23 maart 2022, 30 maart 2022 en 6 april om 19.45 uur (deur open v.a. 19.30 uur)
Aanvangstijd : 19.45 uur, deur geopend vanaf 19.30 uur - duurt tot ong. 21.30 uur
Plaats : De Franciscuszaal in het Parochiecentrum van Katholiek Ede, Stationsweg 112,(ingang schuine deur tussen kerk en parochiecentrum)
Kosten : 15 euro, vooraf aan de eerste les contact te betalen
Contactpersoon : Anneloes Fickweiler (06 - 83610898)
Volgeboekt

Workshop Bijbels koken

Samen genieten van maal én verhaal. Met elkaar gaan we op culinair avontuur. Samen koken, samen proeven hoe goed de bijbel smaakt. Met elkaar gaan we koken uit het kookboek van Han Wilmink. Hij is 's lands bekendste kookdominee.

Alle recepten hebben een directe symbolische verwijzing naar verschillende Bijbelverhalen. 

Hoe ziet de avond eruit? Voor de boodschappen wordt gezorgd. We zetten alle boodschappen klaar op de tafels. We beginnen met een drankje en een voorstelrondje. Daarna verdelen we ons in verschillende groepjes die elk met een deel van de maaltijd aan de slag gaan. Bij het opdienen van elk gerecht vertellen we over de Bijbelse symboliek achter elk recept. Tijdens de maaltijd en ook tussen de gerechten door is er tijd om elkaar te ontmoeten en eventueel een gercht verder af te maken. Kookt u mee?

Uitvoering : Mienke Dimmendaal, Bea Hugo, Jenny Davelaar
Wanneer : Maandag 28 maart 2022
Code : B
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Mienke Dimmendaal, Bea Hugo, Jenny Davelaar
Datum(s) : Maandag 28 maart 2022
Aanvangstijd : 17:00 uur
Plaats : Meet-Inn, Notaris Fischerstraat 10, Ede
Kosten : €10,- pp
Contactpersoon : Arjen en Janet Mol
Extra info 1 : Deelnemersgeld graag contant meenemen
Extra info 2 : Maximaal 12 deelnemers

Meditatie op pianomuziek

Tijdens dit meditatiemoment laten we ons leiden door de pianomuziek. We oefenen in het vinden van innerlijke rust om zo de muziek op ons in te laten werken.

In een tijd waar veel op ons afkomt om ons druk om te maken hebben we steeds vaker behoefte aan een rustmoment. Meditatie is één van de manieren om die rust te vinden. Daarbij oefenen mensen in meer bewustwording en gaan op zoek naar wie ze diep van binnen zijn.

Het moment van stilte na de overweging of het luisteren naar muziek tijdens de zondagse viering kun je ervaren als een meditatiemoment. Er zijn er verschillende manieren om te mediteren. Je kunt het alleen doen of in een groep. Andries Scherpenzeel is ervaren in het begeleiden van meditatiebijeenkomsten voor groepen. Hij leidt deze meditatie en Erik Onnink speelt op de vleugel. 

Uitvoering : Andries Scherpenzeel en Erik Onnink
Wanneer : Zondag 3 april 2022
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Andries Scherpenzeel en Erik Onnink
Datum(s) : Zondag 3 april 2022
Aanvangstijd : 19:30 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Contactpersoon : Arjen en Janet Mol

Lezing met muziek: Carel ter Linden en Karin Kuijper

Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Het gaat om een zevental overdenkingen over de woorden die Jezus aan het kruis zou hebben uitgesproken.

“Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuz’’

Carel ter Linden is emeritus predikant. Samen met de pianiste Karin Kuyper voert  hij sinds enige jaren in de lijdenstijd een programma uit, met daarin zeven korte overdenkingen over de zeven woorden, die ons van Jezus zijn overgeleverd als door hem aan het kruis gesproken. De overdenkingen worden afgewisseld door de muziek die Joseph Haydn in 1786 bij deze ‘kruiswoorden’ schreef op verzoek van de bisschop van Cadiz, die op deze wijze in zijn kerk de Goede Vrijdag wilde vieren. Van deze instrumentale muziek klinkt hier een pianobewerking die door Haydn is geautoriseerd.

Uitvoering : ds. Carel ter Linden en Pianiste Karin Kuijper
Wanneer : zondag 3 april 2022
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : ds. Carel ter Linden en Pianiste Karin Kuijper
Datum(s) : zondag 3 april 2022
Aanvangstijd : 15.30 uur
Plaats : Noorderkerk
Kosten : er is een collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Wouter Helmich en Mariëlle Jellema

Binnen gesloten muren

Informatieve bijeenkomst over het pastorale werk van een gevangenispredikant.

Ds. Marja Terlouw-Sterk spreekt over haar 30-jarige ervaring als gevangenisdominee, achtereenvolgens in Scheveningen, Arnhem en Nieuwegein. In een informatieve inleiding zal worden ingegaan op onze beeldvorming over gevangenen, de taak van de kerk en de overheid, en wat wijzelf mogelijk kunnen doen om na de detentie het integratieproces van ex-gedetineerden in onze samenleving te bevorderen. Na de inleiding is er gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Momenteel is Marja Prison Chaplain bij de Stichting Epafras om als vrijwilligster Nederlandse gevangenen in Spaanse gevangenissen te bezoeken.

Uitvoering : Ds. Marja Terlouw-Sterk
Wanneer : Donderdag 7 april 2022
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Ds. Marja Terlouw-Sterk
Datum(s) : Donderdag 7 april 2022
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede
Contactpersoon : Arau Vermeer
Website : https://www.epafras.nl/

Consuminderen

Iedereen kan weten dat hij door onnodig spullen te kopen, auto te rijden, te vliegen en vlees te eten het milieu nog verder de vernieling in helpt. En toch lukt het weinig mensen om hun ecologische voetafdruk tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. In deze lezing vertelt Maarten Meester hoe dat hem zelf wel gelukt is en-belangrijker- hoe het ook u gaat lukken.

Daarbij helpt hij twee misverstanden uit de weg die er samen aan bijdragen dat mensen maar door blijven vervuilen. Ten eerste de gedachte dat je als individu machteloos bent ('Ik kan wel stoppen met autorijden, maar wat maakt dat uit, afgezet tegen alle Chinezen en Indiërs die auto gaan rijden?#39;) Ten tweede de vrees dat je iets opoffert als je minder vervuilt ('Ik kan mijn stukje vlees niet missen')

Maarten Meester (1966) studeerde algemene literatuurwetenschap, journalistiek en filosofie (cum laude). Nu studeert hij milieu-natuurwetenschappen. Hij publiceerde onder meer De Meester-methode. De makkelijkste manier om te stoppen met mileiuvervuilen, Nieuwe spiritualiteit en Van gnosis tot alchemie.

Dit programmaonderdeel is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van voorheen Vrijzinnigen Ede

Uitvoering : Maarten Meester
Wanneer : donderdag 7 april 2022
Code : A
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Maarten Meester
Datum(s) : donderdag 7 april 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : Kerkelijk Centrum Emmaüs
Contactpersoon : Arjen en Janet Mol

Theatervoorstelling Bronnen

Bronnen is een ontwapende theatervoorstelling over verbinding en (innerlijke) vrijheid en wat daarbij in de weg kan staan. Want wij kunnen wel vol zijn van klimaatbeheersing, gelijke rechten en democratie, maar wat kunnen we met grote wij-thema's als we dichtbij huis vaak al moeite hebben om samen te leven en elkaar te verdragen?

Onze lontjes worden steeds korter, we gaan steeds sneller de barricades op en democratie verwarren we met persoonlijke vrijheid. Ook de kerk als samenbindende factor lijkt verdwenen en God deden we misschien wel samen met die kerk weg. Onrustig zijn we, zoekend en hetlijkt of we maar geen grond kunnen vinden om in te wortelen. 

In BRONNEN gaat Kirsten op zoek naar hoe het misschien ook kan.Ze gaat hiervoor te rade bij klassieke en hedendaagse schrijvers, filosofen en religieuzen uit verschillende tradities. Wat hebben zij ons vandaag te zeggen als het gaat om verdraagzaamheid, verbinding en vrijheid? Kunnen zij een ander licht werpen? Kirsten gaat 'het gesprek' met hen aan in speelse dialogen. Ervaringen uit haar eigen leven worden aaneengeregen met verrassende verhalen en inzichten van deze 'bronnen'. Warm, wijs, kinderlijk eenvoudig soms, inspirerend en hoopgevend.

Acterend, vertellend en beeldend zet Kirsten met BRONNEN na haar voorstellingen 'Wie stenen breekt', 'Adempauze', 'Spiegelbeeld' en 'Die ik ben', opnieuw een ijzersterke en vernieuwende theatersolo neer. Integer én expressief, omlijst met muziek. 

Dit programmaonderdeel georganiseerd in samenwerking met Vrijzinnigen Bennekom en wordt mogelijk gemaakt door sponsoring van voorheen Vrijzinnigen Ede

Uitvoering : Kirsten Benschop
Wanneer : vrijdag 22 april 2022
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Kirsten Benschop
Datum(s) : vrijdag 22 april 2022
Aanvangstijd : 20:00 uur
Plaats : De Ontmoeting, Emmalaan 1 Bennekom
Contactpersoon : Arjen en Janet Mol
Volgeboekt

Vogelzang en Mensenlied

Het is april, de vogels komen terug van hun verre reis en wij… wij gaan bij het ochtendgloren op pad om hun lentezang te horen. We nemen af en toe pauze om gedichten te lezen en verbinden daarmee muziek van de vogels met poëtische taal van dichters. Zoals in het gedicht van Bert Schierbeek: door te vliegen houden de vogels net als de dichters het raadsel in stand.

De wandeling duurt ongeveer 2 uur en bedraagt 4-5 km. Het tempo is rustig. We lopen over bospaden (niet voor rolstoelen). Voor honden is deze activiteit niet geschikt. Het kan ’s morgens vroeg nog fris zijn, dus warme kleding is aan te bevelen. Halverwege houden we even pauze voor (zelf meegebrachte) koffie of thee. Tijdens de wandeling luisteren we naar de verschillende geluiden van vogels en proberen we de een van de ander te onderscheiden.

Uitvoering : Patricia Wagenmakers
Wanneer : Zaterdag 23 april 2022
Code : E
Categorie : Spiritualiteit en kunsten
Uitvoering : Patricia Wagenmakers
Leiding : Liesbeth Blanken
Datum(s) : Zaterdag 23 april 2022
Aanvangstijd : 7:00 uur
Plaats : Parkeerplaats Juffrouw Tok, Verlengde Arnhemseweg 101, Ede
Extra info 1 : Advies: voldoende warme (regen)kleding, goede loopschoenen, warm drinken en een boterham, eventueel een verrekijker en paraplu.

Meditatieve wandeling

We lopen het eerste deel van deze wandeling samen zonder te spreken. Zo kunnen we alle aandacht richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen of in onszelf. Enkele teksten worden voorgelezen en er is er een meditatief moment. Zo kan het stil worden in ons zelf, een verrijkende ervaring.

De wandeling wordt vervolgd in stilte óf in gesprek met een andere deelnemer. Er is een gezamenlijke afsluiting.

We lopen ongeveer anderhalf uur, grotendeels over onverharde paden.

Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om nog even na te praten .

Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Wanneer : Zondag 24 april 2022
Code : D
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : Truus van Otterloo en Jetty van den Berg
Datum(s) : Zondag 24 april 2022
Aanvangstijd : 19.00 uur, verzamelen tussen 18.45 en 19.00 uur
Plaats : Parkeerplaats bij Natuurcentrum, Groot Ginkelseweg 2a
Contactpersoon : Jetty van den Berg (telefoon 0318 635045)

Verwonder je mét Annemiek Schrijver

ds. Caroline Oosterveen gaat in gesprek met Annemiek Schrijver over haar werk, drijfveren en spiritualiteit.

Een interviewster interviewen- dat is een uitdaging!

Annemiek Schrijver is sterk in het in gesprek gaan over verwondering bij mensen. Raak en inspirerend verdiept zij zich in hun leefwereld. Daarin leren wij haar zelf ook wel enigszins kennen; en juist dàt…..

…..maakt nieuwsgierig naar wie zij zelf is. Wat haar verwondert in haar bestaan.    Welke vragen zij zichzelf stelt. Wat haar inspireert in de woorden van kerkvader Augustinus: Eert in elkander God.

Zij gaat de uitdaging aan nu eens aan de andere kant van de tafel te zitten. Caroline Oosterveen in gesprek met Annemiek Schrijver over haar eigen werk, drijfveren spiritualiteit en verwondering.

Annemiek Schrijven werkt bij de KRO-NCRV. Daar presenteert ze het televisieprogramma (en podcast) De Verwondering.  Verder presenteert ze Mijn Pelgrimspad op NPO2. Ook is ze hoofdredacteur van het tijdschrift De Verwondering.

Annemiek kan het interviewen niet laten. Daarin laat ze zich graag leiden door de inspirerende tip van kerkvader Augustinus: ‘Eert in elkander God.’

Na haar conservatoriumopleiding ging Annemiek aan de slag bij Radio 4, haar eerste grote en blijvende liefde. Al gauw maakte ze ook talloze afleveringen voor Damokles, de radio-documentaireserie van de KRO. Met haar ‘Vrouwenvluchtheuvel’ won ze daar de ADO-Mediaprijs. Tevens presenteerde ze NCRV-radioprogramma’s als Plein Publiek, Muziek Vandaag, Volgspot, Passie en Nachtlicht. Haar televisieloopbaan begon met de reeks Copyright Mens. Daarna presenteerde ze voor de IKON o.a. Het Vermoeden, IKON-live, Alziend Oog en De Nachtzoen. Ook schreef ze diverse boeken, waaronder Rachab, Verlicht mijn nacht, Mijmeringen van een stadse pelgrim, Ik geloof het wel, en Verlicht en verlost. Momenteel is ze columniste voor de NCRV-gids.. Annemiek Schrijver treedt ook op met het geven van lezingen, workshops en als dagvoorzitter.

Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en Annemiek Schrijver
Wanneer : Zondag 1 mei 2022
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : ds. Caroline Oosterveen en Annemiek Schrijver
Datum(s) : Zondag 1 mei 2022
Aanvangstijd : 13.30 uur
Plaats : Noorderkerk
Kosten : er is een collecte bij de uitgang
Contactpersoon : Wouter Helmich en Mariëlle Jellema

Ontdek Lutherse invloeden in het Liedboek

We doorkruisen zingend het Liedboek, op zoek naar typische Lutherse liturgische vormen en prachtige Lutherse liederen.

Wat is er specifiek aan Lutherse liturgie? Daar zijn boeken vol over geschreven, en in de erediensten van de Lutherse kerken worden deze woorden praktijk. De Lutherse kerk is een zingende kerk, en dat zullen we deze avond wel merken. Tijd om je eens verder te verdiepen in rijke liturgische traditie en wat we daarvan al zingend terugvinden in het Liedboek. De Lutherse predikant Maarten Diepenbroek neemt ons mee op omtdekkingstocht.

Uitvoering : Maarten Diepenbroek
Wanneer : 19 mei 2022
Categorie : Bijbel en geloof
Uitvoering : Maarten Diepenbroek
Leiding : Maarten Diepenbroek
Datum(s) : 19 mei 2022
Aanvangstijd : 20.00 uur
Plaats : Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede
Contactpersoon : Arau Vermeer

Deel mee in Zin op Zondag

Kijk mee met de voorbereiding en uitvoering van de diaconale activiteit Zin op Zondag: bezoek de Voedselbank, leg de laatste hand aan de maaltijd, en wees gastheer/vrouw voor een kwetsbare doelgroep in onze samenleving.

De zondag is niet voor iedereen een feestelijke dag. Genoeg mensen die met hun ziel onder de arm het weekend ingaan en weer uitkomen, of maar een klein netwerk hebben om op terug te vallen. Wie heeft er in het weekend dan tijd voor je? Gelukkig is er Zin op Zondag, een diaconale activiteit van samenwerkende kerken waar vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving gebruik van maken. Er wordt een maaltijd geserveerd, gekookt door vrijwilligers, met ingredienten die de voedselbank over heeft. Het draait geheel op vrijwilligers, en vindt elke zondag plaats in het gemeentecentrum van de Lutherse Kerk. Ook eens meedraaien? Een kijkje nemen in de keuken? Geef je dan op, en ga mee boodschappen halen bij de voedselbank op vrijdag (14.30-15.00 uur), en leg op zondag de laatste hand aan de maaltijd en wees de gastheer/vrouw (13.30-16.00 uur). Deze activiteit staat dit seizoen drie keer open voor maximaal drie personen per keer.

Uitvoering : Han Pol
Wanneer : 3 en 5 juni
Categorie : Samenleving
Uitvoering : Han Pol
Leiding : Han Pol
Datum(s) : 3 en 5 juni
Aanvangstijd : 14.30 uur
Plaats : Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede
Kosten : Geen
Contactpersoon : Arau Vermeer
Extra info 1 : Meeloopmogelijkheid 3x per seizoen, max 3 personen per keer.

Oecumenische Heideweekviering

Ook dit jaar staat in Ede de laatste week van augustus geheel in het teken van de Heideweek. En zoals gebruikelijk zijn de kerken daarbij ook aanwezig.

Op zondag 22 augustus wordt om 11.00 uur in het Openluchttheater Ede aan de Van Pabstlaan 1 de inmiddels bekende Oecumenische Viering gehouden. In de prachtige omgeving, omringd door mooie muziek en als Edese mensen van binnen en buiten de kerk verbonden met elkaar, kunt u luisteren naar een inspirerend verhaal van een bijzondere gastspreker! Dit jaar is dat Jacobine Geel! De muzikale ondersteuning is door het koor In Between olv Myra van der Jagt. Erik Onnink bespeelt de piano. En het geheel staat onder leiding van ds. ..... Het Openluchttheater is vanaf 10.30 uur geopend en om 11.00 uur begint de dienst.

Zo zorgen we voor verbinding

Jong en oud hebben de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een bijzondere ambiance. Gezien de grote opkomst kunnen we stellen dat het voor veel mensen een jaarlijks terugkomende activiteit, waar men graag bij aansluit.

Voor wie

De oecumenische viering is een gastvrij, open en vooral feestelijk gebeuren. Of je nu een trouwe kerkganger bent of eigenlijk helemaal geen binding hebt met kerk en/of geloof: iedereen is van harte welkom.

Omschrijving van de plek

Het Openluchttheater Ede (of Eder Kuil) valt op door de fraaie parkaanleg. Het is een rijksmonument, gebouwd is in 1936 in het kader van de werkverschaffing.

Over Jacobine Geel

Jacobine Geel is een Nederlandse theologe, televisiepresentatrice en columniste. Geel studeerde theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

U kent haar wellicht van de televisieprogramma’s Ritueel 2001, Jacobine en Schepper & co. Een keer per maand is Geel te horen als dominee, dan preekt zij in de oecumenische gemeente in Kortenhoef. Daarnaast ondersteunt ze uitzendingen van NOS Actueel als deskundige bij kerkdiensten en andere religieuze plechtigheden.

Uitvoering : drs. Jacobine Geel
Wanneer : Zondag 21 augustus 2022
Categorie : Geloof en leven
Uitvoering : drs. Jacobine Geel
Leiding : ds. Agnès Gilles
Datum(s) : Zondag 21 augustus 2022
Aanvangstijd : 11:00 uur (vanaf 10:30 open)
Plaats : Het Openluchttheater - van Pabstlaan 1 in Ede
Kosten : gratis
Contactpersoon : Mariëlle Jellema
Extra info 1 : U ontvangt tzt een mail over het aanmelden voor een gratis entreebewijs
Extra info 2 : Waarschijnlijk wordt de dienst online aangeboden door de LOE